DEMOKRASI tidak pernah lahir di pinggir-pinggir jalan ataukah arus ramainya orang banyak. Ia tidak juga datang dari pena